M88 thưởng thành viên thân thiết

Thời gian khuyến mãi còn 7 ngày 7 giờ 56 phút 18 giâyĐăng ký ngay

M88 thưởng thành viên thân thiết – Nhận ngay Free Bet lên đến 480 VND vì đã là thành viên của M88 trong nhiều năm qua.

 1. Chương trình dành cho thành viên cấp bậc Đồng và Bạc của M88.
  THỜI GIAN KHUYẾN MÃI (GMT+8)
  01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59

  Khuyến mãi diễn ra hàng tháng: Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày đầu tiên của tháng đến 23:59:59 (GMT+8) ngày cuối cùng của tháng

 2. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên thân thiết của M88 trên 10 năm sẽ được nhận Free Bet theo bảng sau:
  Cấp Bậc Đồng & Bạc Free Bet (VND)
  ≥ 15 năm 480 VND
  ≥ 10 năm 240 VND
 3. Thành viên hợp lệ là thành viên phải có hoạt động (gửi tiền và cược) trong vòng 3 tháng gần đây. Thành viên đã nhận Tiền Thưởng trước đó sẽ không hợp lệ để nhận lại trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
 4. Thành viên cần nhấp “NHẬN NGAY” để đăng ký tham gia trước khi chương trình kết thúc. Khuyến mãi chỉ có thể đăng ký một lần và sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian khuyến mãi.
 5. Free bet cần trải qua 8 vòng cược tại Ví Sản Phẩm Chính trước khi tiến hành rút tiền.
 6. Free bet sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 5 ngày sau mỗi đợt khuyến mãi kết thúc.
 7. Chỉ có tiền cược thật và các vé cược đã thanh toán mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, cược hai bên, cược vào danh sách ngoại lệ và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).
 8. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt trong vòng 7 ngày đế tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.
 9. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Link mới nhất